1. Ana Sayfa
  2. Bebek

Bebeklerde Epilepsi Belirtileri *2023


0

Bebeklerde epilepsi belirtileri söz konusu olduğunda çok belirgin işaretler göze çarpmaktadır. Bunları yazımızda ele alıyoruz. Bebeklerde epilepsi belirtileri yaşamın ilk aylarındaki nöbetleri engellemek açısından son derece iyi gözlemlenmelidir. Genelde bebeklerde epilepsi belirtileri bir vitamin eksikliğinden dolayı hafife alınmış bir genetik hastalığa işaret edebilirler. Bebeklerde epilepsi belirtileri “piridoksine bağımlı” olarak görünür ve ana semptom, geleneksel antikonvülzan ilaçlara uzun süreli ve dirençli bir şekilde tekrarlayan bir nöbettir. Yani bebeklerde epilepsi belirtileri erken tespit edilebilir ve piridoksin olarak da adlandırılan B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanır.

Bebeklerde Epilepsi Belirtileri Nelerdir

Bebeklerde Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde epilepsi belirtileri çoğu durumda birlikte yaşamayı öğrenebileceğiniz bir hastalıktır. Bir handikap değildir ve çoğu zaman çok kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlar. Pediatrik Nöroloji bilim topluluğu için terapötik protokollerin güncellenmesi ve çocukların yaşamlarının ilk ayından sonra bile eksik oldukları madde (piridoksin) ile tedavi edilmesi gerekmektedir.

Epilepsili bebeklerin çoğu ani veya uzun süreli beyin hasarına uğramaz. Bilinç kaybının olduğu durumlarda düşme veya başka kazalardan dolayı zarar görmesi mümkündür. Ancak epileptik bir doktor tarafından özel bir merkezde şekillendirilmesi, tedavi edilmesi ve takip edilmesi gereken karmaşık bir klinik durumdur. Tedaviler ve prognozlar (hastalığın süresi ve seyri) vakalara göre çok değişiklik göstermektedir.

Yeni Doğan Bebeklerde Epilepsi Belirtileri 

Yenidoğan bebeklerde epilepsi belirtileri keşfetmek ilk kez anne olanlar için zor olabilir. İlk kez ebeveyn olduğunuzda her şey yenidir. Ancak gerçekte sonraki birkaç kez bile, ne kadar hazırlıklı olursanız olun, kendinizi tamamen farklı bir insanla karşı karşıya bulursunuz ve baştan başlamanız gerekir. Bu nedenle yenidoğanların gönderdiği sinyalleri tanımak, anında müdahale edebilmek için önemlidir. Bunlar arasında , dikkat edilmesi gereken bir fenomen olan  yenidoğan epilepsisi vardır.

Epilepsi nörolojik bir bozukluktur. Her yüz doğumda bir bebeklerde epilepsi belirtileri görülebilir. Epilepsiden muzdarip olanlar, serebral kortekste, asemptomatik olabilen veya rahatsızlıklara neden olabilen anormal elektrik deşarjlarına sahiptir. Çoğu durumda etkili olan krizleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için bir ilaç tedavisi vardır. 

Pratikte, sinir sistemi belirli uyaranlara (yorgunluk, ışıklar, herhangi bir değişiklik) anormal, ani bir tepkiyle yanıt verir. En sık görülen tezahür, konvülsiyonlar tarafından verilir. Ancak sadece epileptik krize neden olan değildir.

Ancak bebeklerde epilepsi belirtileri nöbetler şeklinde söz konusu olduğunda, kişinin epileptik olduğu anlamına gelmez. Bazen çeşitli nedenlerle epileptik nöbet özelliği taşıyan ancak epilepsisi olmayan nöbetler geçirebilirsiniz. 

Bebeklerde Uykuda Epilepsi Belirtileri 

Bebeklerde epilepsi belirtileri tam zamanlı doğumların %1’inden biraz fazlasında ve prematüre bebeklerin %20’sinde yaygındır. Bununla birlikte, yenidoğan nöbetlerini tanımak kolay değildir. Nöbetler genellikle çok küçük çocukların yaptığı, bacaklarla pedal çevirme, uzuvları sallama gibi normal hareket aktiviteleriyle karıştırılır. Aklımızda olan ve tüm vücudu şiddetli patlamalarla tutan sözde jeneralize tonik-klonik nöbetler yenidoğanlarda çok nadir görülür. 

Tam da bu nedenle yenidoğanların “petit mal” yani fokal olarak da adlandırılan daha sınırlı bebeklerde epilepsi belirtileri etkilendiği söylenir. Yani otuz saniyeden az süren ve esas olarak çocukları etkileyen hızlı ve geçici bir bilinç kaybını kastediyoruz. 

Pediatrik epilepsinin en yaygın şekli uyku sırasında çocuğu uyandıran ve genellikle hipersalivasyon, boğulma sesleri, afaziyi içeren, sentro-temporal sivri (veya rolandik paroksizmler, EPR) olan iyi huylu infantil epilepsidir. Konuşamama ve az ya da çok yaygın vücut spazmları görülür.

Erişkinlerde de görülen epileptik belirtilere ek olarak, çocuklarda infantil spazmlar ve ateşli havaleler görülür.

2 Aylık Bebekte Epilepsi Belirtileri 

Çoğu durumda, 2 aylık bebeklerde epilepsi belirtileri başlangıcı, doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra meydana gelen bir şeyin beynin işleyişine müdahale etmesinin sonucudur. 

Örneğin hipoksi, iskemi, subaraknoid kanama, bakteriyel enfeksiyonlar bebeklerde epilepsi belirtileri olabilir. Bu vakaların çoğunda durum sonuçsuz olarak düzelir ve çocuk büyüdükçe epilepsi gelişmez. Bununla birlikte, her şeyden önce, yenidoğanın sinir sisteminin kırılganlığı nedeniyle çocuğun nörolojik gelişimini etkileyebilecek krizleri durdurmak için derhal müdahale etmek önemlidir. 

Bununla birlikte, birkaç yıl önce yapılan bir araştırma, pediatristleri yaşamın ilk aylarında nöbetler konusunda uyardı. Bebeklerde epilepsi belirtileri epilepsinin piridoksine bağımlı bir formunu, yani B6 vitamini eksikliğini gizleyebilirler. Bu durumlarda B6 vitamini verilmesi krizleri çok kısa sürede durdurur ve yeni sonuçların ortaya çıkmasını engeller. 

Epilepsi bir handikap değil ama nüfusun yüzde biri ilaçlar sayesinde bu hastalıkla güvenle yaşıyor. Ancak konu bebeklerde epilepsi belirtileri olduğunda, epileptik nöbetler doğum sırasında veya hemen sonrasında meydana gelen olayların bir sonucu olabileceğinden veya hafife alınmaması gereken genetik bir durumun belirtisi olabileceğinden, derhal müdahale edilmesi önemlidir.

3 Aylık Bebekte Epilepsi Belirtileri 

Bebeklerde epilepsi belirtileri ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bebekler ve çocuklar, doğuştan gelen malformasyonlar, beyinde travma veya yaralanma, doğumda oksijen eksikliği ve enfeksiyonlar (herpes, toksoplazmoz, kızamıkçık ve sitomegalovirüs gibi) veya annenin hamilelik sırasında bazı ilaçları alması nedeniyle epilepsi olabilir. Bazen nedenleri bilinmemektedir. 

Çoğu durumda, nöbetlerin kendiliğinden ortaya çıkmadığı tedavi, nöbetleri tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılmasından oluşur. Aksi takdirde antikonvülzan verilmesi gerekebilir. Vakaların %70’inden fazlasında tedavi edilir.

Bebeklerde epilepsi belirtileri yetişkinlerdekiyle aynıdır. Genellikle uzuvlarda veya vücudun yarısında sarsıntı, kaslarda sarkma veya dudakları çiğneme ve şapırdatma gibi tekrarlayan hareketler olur. Jeneralize tonik-klonik nöbetler daha nadirdir. 

İnfantil spazmlar tipik olarak yaşın ilk yılında ortaya çıkar ve 5 yaşında sona erer ve genellikle diğer atak türleri ile değiştirilir. Semptomlar, başın, uzuvların ve vücudun üst kısmının birkaç saniye süren ve birkaç dakika içinde birkaç kez tekrar eden ani hareketlerini içerir. Bazı çocuklarda, uzun vadede bilişsel eksikliklere neden olur. Bu nedenle bebeklerde epilepsi belirtileri mümkün olan en kısa sürede teşhis edilip, derhal tedavi edilebilmesi için önemlidir. Terapi, aşağıdakilerin uygulanmasından oluşur:hormonlar veya antikonvülsanlar ; bazı durumlarda epilepsiye benzer şekilde yapılandırılmış cerrahiye başvurmak mümkündür.

Bebeklerde ateş ile tetiklenen nöbetler genellikle bir enfeksiyon nedeniyle basit (çocuğun vücudunda 15 dakikadan daha kısa bir süre boyunca spazmların olduğu) veya vakaların %10’unda karmaşık (atak süresi normalden daha uzun) olabilir. 15 dakika veya 24 saat içinde tekrarlar ve tüm vücudu veya vücudun sadece bir kısmını tutabilir. 

Onlar zararsızdır, sadece karmaşıklarsa tedaviye ihtiyaçları vardır. Bebeklerde epilepsi belirtileri genellikle 6 ay ile 3 yıl arasında ortaya çıkarlar ve 3 vakadan 2’sinde sadece bir kez görülürler. Epilepsiye işaret etmezler, nadiren çocuğun daha sonra hastalığa yakalanacağını gösterirler. 

Bebeklerde Epilepsi BelirtileriBebeklerde epilepsi belirtileri değişebilir ve farklı tezahürleri vardır: Elektriksel deşarjlar genelleşir ve tüm beyni etkilerse, kişinin bilincini kaybettiği, kişinin yere düştüğü klasik nöbetler olacaktır. Ancak örneğin beynin sağ elin hareketlerini kontrol eden bölgesi söz konusuysa, kriz bu elin anormal ve istemsiz hareketleri ile karakterize edilecektir. Öte yandan, göz hareketlerini kontrol eden nöronlar söz konusuysa, gözlerin yanal deviasyonu ile krizler olabilir.  Ancak bebeklerde epilepsi belirtileri çok daha farklıdır.

Yazar Hakkında

2008 yılından bugüne kadar kadın ve bebek ağırlıklı yazılar yazan, birçok internet sitesinde yazıları yayınlanan, internet sevdalısı bir blogger.

Yorum Yap