1. Ana Sayfa
 2. Bebek

Bebeklerde Sarılık *2023 Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer?


0

Bebeklerde sarılık çok sık görülen bir durumdur ve kandaki bilirubin derecesiyle teşhis edilerek fototerapiyle tedavi edilir. Bebeklerde sarılık hem prematüre hem de zamanında doğanlarda yaygın bir belirtidir. Sarılığın en çarpıcı özelliği, vücuttaki bilirubin seviyelerinin artmasıyla desteklenen, gözle görülür sarımsı cilt tonlarının ortaya çıkmasıdır. Yenidoğan bebeklerde sarılık çok sık görülür. Çoğu zaman ilk haftalardan sonra kendiliğinden geçer. Ancak bazı bebeklerde sarılık daha yoğundur. Bu durumda tedavi gerekebilir. Genelde fototerapi adı verilen tedavi tercih edilir. Yüzde başlayıp vücuda yayılan sarılık esmer tenlilerde daha sık görülmektedir.

Bebeklerde sarılık genellikle önce yüzde ortaya çıkar ve daha sonra bilirubin seviyeleri yükseldikçe göğse, karına, kollara ve bacaklara yayılır. Gözlerin beyazları da sarımsı olabilirken, bariz nedenlerden dolayı koyu tenli bebeklerde sarılık daha az fark edilebilir.

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve daha sonra karaciğer tarafından çözünür hale getirilen ve safra ve idrarla elimine edilen hemoglobinin dalakta parçalanmasından elde edilen sarı-turuncu bir pigmentten ibarettir. Bu nedenle kan dolaşımında bilirubin iki farklı biçimde bulunur. Bebeklerde sarılık teşhis edilirken bu önemlidir. Biri dolaylı, henüz karaciğer tarafından işlenmemiş ve diğeri doğrudan veya bir öncekinin hepatik metabolizmasından türetilen konjuge şeklidir.

Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? 

Yenidoğanların sarılığı bebeklerde sarılık teşhisini en sık duyduğumuz sarılık türüdür. Bir yandan dolaylı bilirubin sentezinin artması ve diğer yandan metabolizması için amaçlanan karaciğer enzimlerinin hala etkisiz aktivitesi ile desteklenir.

Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bebeğin akciğerleri artık çalışmaya başladığından ve oksijenin mevcudiyeti rahim ortamından daha fazla olduğundan bebeklerde sarılık birçok yaşlı ve fazla sayıda kırmızı kan hücresinin var olması için hiçbir neden yoktur. Doğumdan sonra dalak bu fazlalığı atmakla ilgilenir ve dokularda biriken büyük miktarlarda dolaylı bilirubin üretir.

Özellikle yenidoğanın cilt sarılığı, bu pigment 100 ml kan başına 5/6 mg konsantrasyonlara ulaştığında ve bu konsantrasyonları aştığında ortaya çıkar.

Bebeklerde sarılık patolojik olduğunda tedavi edilmelidir. Çünkü değerler belirli bir eşiği (desilitre başına yaklaşık 20 – 25 mg) aşarsa, bilirubin beynin bazı bölgelerinde birikerek uzak nörolojik etkilere neden olabilir.

İlk tedavi fototerapi ile temsil edilir. Yani bilirubinin bozulmasına yardımcı olan ve bu nedenle daha kolay elimine edilen belirli bir ışık huzmesinin emisyonu. Çocuk, bilirubin tehlikeli olmayan değerlere düşene kadar fototerapiye maruz bırakılmalıdır. Bebeklerde sarılık durumlarda hastanede kalış süresi birkaç gün uzayabilir. 

Sadece fototerapi etkili değilse, özellikle ve seçilmiş vakalarda, sözde  transfüzyona başvurmak gerekir.Bilirubini ve antikorlarla kaplı kırmızı kan hücrelerinin çoğunu anneden uzaklaştırmayı, bunları Rh negatif grup 0 donörlerinden alınan kandan normal olanlarla değiştirmeyi amaçlar.

Bebeklerde Sarılık Neden Olur? 

Yenidoğan sarılığı olan bebeklerde sarılık için en yaygın risk faktörleri şunlardır:

 • Prematürelik,
 • Gestasyonel diyabet,
 • Doğum sırasında asfiksi,
 • Hipoksi,
 • Hipoglisemi,
 • Asidoz,
 • Polisitemi,
 • İrtifa,
 • Dehidratasyon,
 • Büyük hematomlar ve sarılık yaşayan ebeveynler,
 • Gestasyonel diyabet,
 • Fototerapi ile tedavi gerektiren geçmişte yüksek bilirubin seviyeleri.

Patolojik sarılığın nedenleri çoktur ve dolaylı hiperbilirubinemi ile karakterize hemolitik formlarda ve kolestatik formlarda veya doğrudan hiperbilirubinemi ile karakterize edilen pigmentin hepatik alımında veya hepatik konjugasyonunda azalma ile ayırt edilebilir. Birinci grup, bebeklerde sarılık nedenleri içerir. Anne-fetal uyumsuzluğa bağlı hemolitik hastalık olarak adlandırılır ve gebelik veya doğum sırasında plasentadan fetal kırmızı kan hücrelerinde bulunan antijenlere karşı maternal antikorların geçişinden kaynaklanır. En şiddetli form genellikle Rh negatif anneleri olan Rh pozitif bebeklerde ikinci hamilelikte ortaya çıkar. Bu tür bebeklerde sarılık tedavi edilemeyebilir.

Bebeklerde Sarılık Neden Olur

Sarılığın diğer bir yaygın nedeni, kırmızı kan hücrelerinin hayatta kalmasının azalması ve anormal formların artan katabolizması ile karakterize edilen yenidoğan anemisi ile bağlantılıdır. Çeşitli türlerde enfeksiyonlar veya zehirlenmeler ve belirli ilaçların veya toksik maddelerin alımına ayrıca tipik olarak artan hemolizden kaynaklanan bebeklerde sarılık eşlik eder. Metabolik hastalıklar (Gilbert sendromu, galaktozemi, Crigler Najjar sendromu, Lucey-Driscoll sendromu) ve hipotiroidizm, hepatik alımın azalması ve hepatik bilirubinin konjugasyonu nedeniyle sarılık formlarından sorumludur.

Bebeklerde Sarılık Belirtileri 

Hızlı bir tıbbi konsültasyon gerektiren hafife alınmaması gereken semptomlar aşağıdakilerle temsil edilir: karın, kol ve bacak seviyesinde de derinin belirgin sarı rengi; oküler sklera (gözün beyaz kısmı) sararması; sinirlilik, derin uyku, emzirmeyi veya biberonla beslemeyi reddetme bebeklerde sarılık belirtileridir.

Yenidoğan için (çoğu durumda) birkaç gün içinde kaybolmaya mahkum fizyolojik bir tezahürdür ve bilirubin etkili bir antioksidan olarak işlev görebildiğinden muhtemelen olumlu bir işlevi vardır. Bebeklerde sarılık, bilirubin miktarı desilitrede 3 mg’ı aştığında belirginleşir. Sarımsı renk önce yüzde ve skleralarda gözün beyaz kısmı oluşur ve daha sonra gövdeye, üst ve alt ekstremitelere kadar uzanır.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Sınırı Kaçtır? 

Bebeklerde sarılık, sağlıklı, zamanında doğan bebeklerin %50’sinden fazlasını etkileyen son derece yaygın bir durumdur. Fizyolojik sarılık, yaşamın ikinci günü civarında ortaya çıkar. Üçüncü veya dördüncü günde zirve yapar ve daha sonra bir veya iki hafta içinde kaybolana kadar gerilemeye başlar. Giriş bölümünde belirtildiği gibi, fizyolojik yenidoğan sarılığı, dolaylı hiperbilirubinemi ile karakterize edilirken, yüksek seviyelerde konjuge bilirubinin eşlik ettiği sarılık anormal kabul edilir.

Yenidoğan başlangıçlı bebekte sarılık patolojik olarak kabul edildiği durumlar şunlardır:

 • İlk 24 saatte görünüm
 • 5 mg / dL’den fazla kan bilirubinde günlük artış
 • Yenidoğanda 13 mg/dL, erken doğmuş bebekte 15 mg/dL’den büyük toplam bilirubin değerleri
 • 5-2 mg / dL’nin üzerinde doğrudan bilirubin konsantrasyonu
 • Ağır prematürite,çok düşük doğum ağırlığı , asfiksi ve diğer risk faktörleri
 • Zamanında doğmuş bebekte bir haftadan fazla ve erken doğmuş bebekte iki haftadan fazla

Fototerapi ayrıca sarılık vakalarını tedavi etmek için de kullanılır. Yenidoğanın idrar veya dışkıyla atabileceği bileşiklere dönüşen bilirubinin müteakip izomerizasyonu sayesinde faydalıdır. Tipik olarak bili ışık tedavisi kullanılır (420-470 nm)

Hiperbilirubinemiye bağlı potansiyel hasar, pigmentin kan- beyin bariyerini geçme ve sinir hücrelerinde birikme olasılığı nedeniyle 20 mg/dl’nin üzerinde oluşur.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık 

Yenidoğan bebeklerde sarılık cildin ve göz beyazlarının (sklera) sararmasına neden olan yaygın ve genellikle zararsız bir durumdur. Yeni doğan bebekte sarılık için tıbbi terim yenidoğan sarılığıdır.

Bebeklerin %60’ını ve erken doğum durumunda 10 bebekten 8’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bunu fark etmesi kolay bir durumdur. Çünkü bebeğin cildi sarımsı bir renk alır ve sklera (gözün beyaz kısmı) da öyledir, ancak diğer olası semptomların yanı sıra şunları da hatırlarız:

 • Açık olması gereken idrarın koyu olması
 • Ayak tabanı ve avuç içlerinin sararması
 • Çok soluk renkli dışkılar

Yenidoğan sarılığı nedenleri normal olarak karaciğer tarafından işlenen ve dışkıyla atılan kırmızı kan hücrelerinin atılmasının ardından üretilen atık bir madde olan dolaşımdaki fazla bilirubinden oluşur. Sarılığın ortaya çıkması, bilirubin üretiminin karaciğerin atık kapasitesini aştığının bir işaretidir.

Özellikle emzirme durumunda doğumu takip eden ilk saat ve günlerde beslenme, dışkı üretimini arttırdığı ve yenidoğanın maddeyi atması için gerekli olan enerjiyi sağladığı için görünme riskini azaltır.

Yaşamın ilk 2-5 günü içinde kendini gösterir ve daha sonra birkaç hafta içinde kesin ve kendiliğinden kaybolur. Aktif semptom tedavisi, kan testleri kanda özellikle yüksek seviyelerde bilirubin gösterdiğinde önerilir. 

Bu durumlarda esas olarak iki şekilde müdahale etmek mümkündür:

 • Fototerapi
 • Kan değişimi

Bazı durumlarda (20 vakada yaklaşık 1) birikim tehlikeli hale gelecek kadar yüksek olabilir (beyinde bilirubin birikebilir). Çocuk hareketsiz görünür ve bazı durumlarda tedavi edilmezse konvülsiyonlar ve diğer ciddi komplikasyonlar yaşayabilir.

Bebeklerde Sarılık

Bebeklerde sarılık dolaşımdaki bilirubin birikiminden kaynaklanır. Bilirubin, yenilerine yer açmak için yok edilen eski kırmızı kan hücrelerinin fizyolojik olarak değiştirilmesiyle üretilen sarı bir maddedir. Bu şekilde üretilen bilirubin, dışkı ile dönüştürülmesinden ve ortadan kaldırılmasından sorumlu olan karaciğere taşınır. Bebeklerde sarılık ilk aydan sonra görülmez.

Yazar Hakkında

2008 yılından bugüne kadar kadın ve bebek ağırlıklı yazılar yazan, birçok internet sitesinde yazıları yayınlanan, internet sevdalısı bir blogger.

Yorum Yap

Sıkça Sorulan Sorular

Gerekirse, çocuğa özel ışık kaynakları (fototerapi) verilerek bilirubin seviyeleri düşürülebilir. alternatif olarak veya bu müdahale ile bağlantılı olarak albüminin intravenöz enjeksiyonu, karaciğer tarafından yeterince atılmayı beklerken pigmentin dokularda birikmesini önleyebilir. 

Bazı hafif vakalarda bir şey yapmadan kendiliğinden geçer. Bu yüzden ekstra bir tedavi gerekmeyebilir.

Vücuttaki bilirubin seviyelerinin artmasıyla desteklenen, gözle görülür sarımsı cilt tonlarının ortaya çıkmasıdır. Yenidoğan sarılığı çok sık görülür. Çoğu zaman ilk önce yüzde el ve ayak içlerinde belirgin bir şekilde kendini gösterir.