1. Ana Sayfa
  2. Anne Çocuk

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?
Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?
0

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Çocukta olumlu davranış geliştirme yöntemleri nelerdir; Çocukluk insan davranışlarını ve kişiliğini en çok etkileyen dönemdir. Özellikle 0-6 arası yaşlarda, çevresel etmenler davranışlar üzerinde yoğun etki sahibidir. Kişilik yapısı duygu, düşünce ve davranışların örüntüsü ile ortaya çıkar. Çocukluk döneminde pozitif disiplin ile sağlanacak olumlu davranışlar kişiliğin şekillenmesinde oldukça belirleyici olacaktır.

Çocuk Davranışları Nasıl Oluşur?

Davranış dediğimizde dışardan doğrudan bakıldığında gözlemlenebilen ve belirli yöntemler sayesinde ölçülebilen eylemleri anlamamız gerekir. Davranışlar doğuştan insanın içerisinde taşıdığı içgüdüler, kişinin mizaç özellikleri ve sosyal öğrenme sonucu oluşurlar. Bu öğrenmelerin bazıları olumlu davranışlar olabilirken bazıları olumsuz davranışlar şeklinde olabilmektedir. Ebeveynler elbette çocuklarının olumlu davranışları kazanmalarını isterler. Bu durum ise çevresel düzenleme ile birlikte ebeveyn tutumlarının önemini ortaya çıkarır.

Çocukluk Döneminde Görülebilecek Olumsuz Davranışlar Nelerdir?

Çocukluk dönemi bir çevresel keşif ve deneme yöntemidir. Çocuk, ebeveynlerini belirli şekillerde deneyerek sınırları belirlemeye çalışırlar. Bu süreçler içerisinde etkili olmayan ebeveyn tutumları çocukların birçok olumsuz davranış geliştirmesine neden olur. Hırçınlık, isteklerini zorla yaptırmak isteme, içe kapanıklık, çevreye zarar verici davranışlarda bulunma, anne babaya bağımlılık ve saldırganlık çocukluk dönemi olumsuz davranışları arasında yer alır. Bu davranışların pek çoğu ebeveynlerin tutarsızlık, mükemmeliyetçilik, ilgisizlik ya da aşırı hoşgörülü olma gibi etkili olmayan tutumları nedeniyle gelişmektedir. Bu davranışlar tutumların değişmesiyle birlikte olumlu davranış geliştirme yöntemleri ile olumlu davranışlara dönüşebilir.

Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Çocukların davranışları karşısında çözüm olabilecek bir sihirli yöntem yoktur. Çocuğun sahip olduğu özellikler, yeterlikleri, duygusal yapısı ve gösterilen olumsuz davranışın niteliği yöntemi belirlemede önemli olan faktörlerdir. Çocukta olumlu davranışlar kararlı bir tutum sergilenmesi ve yöntemin kararlılıkla takip edilmesiyle yerleşir.

cc

Öncelikle çocuktan istediğiniz davranışın örnekliğini yapmanız gerekiyor. Çocuğun gözleminde olan bu davranışları neden beklediğinizi çocuğa net ve kısa cümlelerle ifade etmeli, sonuçları hakkında açıklama yapmanız gerekir. Olumlu ve olumsuz davranışlar hakkında aile içi etkinlikler, canlandırma çalışmaları, animasyonlar ve aile kurallarının belirlenmesi oldukça işe yarayacaktır. Çocukta sürekli devam eden davranışlar için olumlu davranış geliştirme yöntemleri kullanmanız ise yerinde olur.

Kabul İletisi ile Davranışları İfade Etmek

Her insan anlaşılmak ve kabul görmek ister. Kabul iletileri karşımızdakini anladığımızı gösteren yaşamsal ifadelerdir. Kabul iletileri davranışa ya da kişiliğe dönük olabilir. Davranışa yönelik olan kabul iletileri çocukların eğitilmesinde etkilidir. Olumlu ya da olumsuz davranışın etkilerini söylemek çocuğun farkındalığını artırır. İfadelerde etiketleme ya da karşıdakini incitme yer almaz. ‘’Kitaplarını toplamış olman beni mutlu etti.’’, ‘’Daha önce uyarmış olmama rağmen yatağını dağınık bırakman beni kızdırdı.’’ Gibi cümleler davranışa yönelik kabul iletileri arasındadır.

Kişiliğe yönelik kabul iletileri iyi hissettirmesine karşın davranış hakkında eğitim sağlamaz. ‘’Çok temizsin.’’ Olumlu kabul iletisi iken ‘’Çok pis bir çocuksun.’’ Olumsuz kabul iletisidir. Kişiliğe dönük olan olumsuz kabul ifadeleri sadece ilişkileri zedeler, hiçbir işe yaramaz. Davranışların kabul iletisi ile aktarılması olumsuz davranışlar üzerinde etkili olacaktır.

Ödül ve Puan Sistemi Yapmak

Çocuğa kazandırılmak istenen olumlu davranışlar için ödüller kullanmak ve takdir etmek davranışın artmasında oldukça etkilidir. Davranışlar için belirli bir çizelge hazırlanır ve çocuk olumlu davranışları her gösterdiğinde 1 puan kazanır. 10 puana ulaşınca birlikte konuşulan ödüle erişir. Ödül sistemiyle beraber çocukta kazandırılmak istenen birçok davranış varsa bununla ilgili çizelge hazırlanır ve kaç davranış sonucunda ödül kazanılacağına karar verilir. Bu durumdan öğretmenleri de haberdar etmek çocuğun motivasyonunu artırmada etkili olacaktır.

biberon curugu hakkinda tum detaylar
Önerilen Yazı
Bebeklerde Diş Çürümeyi Nasıl Önlerim?

Mola Yöntemini Kullanmak

Mola, çocuk istenmeyen bir davranış gösterdiğinde çocuğa daha önceden belirlenen bir yerde davranışları üzerine düşünmesi için bekletilmesi uygulamasıdır. Çocuklar molalardan hiç hoşlanmazlar. Çünkü mola verilen yerde ilgisini çekebilecek herhangi bir unsur yoktur. Anne babalarının ilgisini, çevreyi etkileme güçlerini ya da anne babayı öfkelendirme şanslarını mola yöntemi nedeniyle kaybederler. Molaya giden çocuk ilk olarak anne babasına yoğun şekilde öfkelense de bu durum bir süre sonra tersine döner. Mola, çok etkili bir olumlu davranış geliştirme yöntemleri arasındadır. Çünkü çocuk içerisinde bulunduğu durumdan ve ortamdan nefret eder.

Mola tekniğini saldırganca ve düşmanca özelliğe sahip olan davranışlar için kullanmak gerekir. Öfke nöbetleri geçiren, arkadaşlarına ve çevresine zarar veren, saygısızca konuşan çocuklar için kullanılabilir. Ancak somurtmak, verilen görevleri yerine getirmemek, çekingen davranışlar ve içe kapanıklık için uygun bir yöntem değildir.

Sandviç Yöntemi

Çocukların olumsuz davranışlar göstermesi sonrasında davranışların sonuçlarını çocuğa göstermek için bu yöntem tercih edilebilir. Sandviç tekniğini kullanırken iki olumlu kabul iletisi arasına bir olumsuz kabul iletisi yerleştirilir. Bu teknikteki amaç, kişiliği değil davranışı eleştirmektir. Bu teknik kullanıldığında çocuk, kendisini suçlayıcı bir ortam içinde bulunduğunu düşünmez.

Yazar Hakkında

2008 yılından bugüne kadar kadın ve bebek ağırlıklı yazılar yazan, birçok internet sitesinde yazıları yayınlanan, internet sevdalısı bir blogger.

Yorum Yap

] }