1. Ana Sayfa
  2. Hamilelik

Yumurtlama Dönemi Belirtileri *2023


0

Birçok kadın yumurtlama dönemi belirtileri takibi yapar ve gebelikten korunma ya da gebelik için ideal günleri tespit eder. Yumurtlama dönemi belirtileri takip edilerek gebelikten korunmak mümkündür. Ancak birçok kadın yumurtlama dönemi belirtileri söz konusu olduğunda gebe kalma şansının en yüksek olduğu günleri takip eder. Yumurtlama dönemi belirtileri bilmek, döngüselliği ölçmek ve adetin periyodikliğini değerlendirmek, her ay bir kadının en yüksek doğurganlık döneminin hangisi olduğunu değerlendirmenize ve dolayısıyla hamile kalma şansını artırmanıza olanak tanır. 

Yumurtlama Dönemi Belirtileri

Bu bakış açısından, yumurtlama dönemi belirtileri öngören veya gösteren bir dizi semptomdan “sinyaller almak” ve böylece çiftin gebe kalmaya çalışmak için en uygun dönemi hesaplamasına izin vermek mümkündür. 

Bu açıdan adet döngüsünün yumurtlama dönemi belirtileri de dahil aşağıdaki üç aşamada geliştiğine dikkat edilmelidir:

  • Adetin başlangıcından yumurtlamaya kadar uzanan adet dönemi
  • Proliferatif veya foliküler olarak da adlandırılan, tam anlamıyla yumurtlama evresi, genellikle bir adet ile bir sonraki adet arasında ortada meydana gelir
  • Yumurtlamayı takiben oluşan ve korpus luteum tarafından üretilen progesterona bağlı olan luteal faz.

Yumurtlama dönemi belirtileri döngüsü genellikle 28 gün sürer. Ancak ilk aşamada yumurtlama dönemi belirtileri kadından kadına oldukça değişken olabilir. Bir kadının doğurganlık dönemi normalde yumurtlama günlerine denk gelir ve hemen önceki ve sonraki günlere denk gelir. Bu nedenle hamilelik şansını artırmak için yumurtlama dönemi belirtileri konusunu değerlendirmek çok önemlidir.

Kadınlarda Yumurtlama Dönemi Belirtileri 

Kadınlarda yumurtlama dönemi belirtileri oositin bir yumurtalıktan fallop tüpüne doğru salındığı adet döngüsü anıdır. Yumurtlama dönemi belirtileri içinde yumurtalık döngüsü sırasında, bir yandan yumurta hücresi kendi hücre zarından çıkar, diğer yandan folikülün gelişimi, bir dizi biyolojik süreci yöneten hormonal bir döngünün aktivasyonunu içerir. Bu olgun oosit, bu fazın başlangıcından itibaren erkek gamet tarafından döllenebilir ve sonuç olarak gebe kalmaya neden olur. Bu da yumurtlama dönemi belirtileri arasındadır.

Bir kadının tüm doğurgan yaşamı boyunca, yumurtlama dönemi belirtileri her döngüde, genellikle bir adet kanamasının ortasında ve diğer adetin başlangıcından sonraki on ikinci ve on altıncı gün arasında tekrarlanır. Açıkçası, bu “zamansal sınırlama” yumurtlama dönemi belirtileri döneminde tamamen gösterge niteliğindedir, ayrıca kadından kadına değişiklik gösterdiğinden ve bazı durumlarda yumurtlamanın hiç oluşmaması veya aynı döngüde birden fazla yumurtlamanın gerçekleşmesi mümkündür. 

Bu aşamaya bir dizi fiziksel olanlar da dahil olmak üzere yumurtlama dönemi belirtileri meydana geldiği anı tespit etmek önemlidir. Yani sonuç olarak bir hamilelik planlamayı mümkün kılan semptomlar yani yumurtlama dönemi belirtileri dikkate alınmalıdır.

Yumurtlama dönemi belirtileri genellikle luteal faz ile karıştırılır. Ancak bunlar aynı değildir. Yumurtlama dönemi belirtileri adet döngüsünün tüm ikinci yarısını içeren luteal fazın başlangıcından başka bir şey değildir. Yumurtlama sonrası olarak da adlandırılan luteal faz, yumurtlamanın verimli gününde başlar ve adetin ilk gününde sona erer. Bu da yumurtlama dönemi belirtileri arasında sayılmaktadır.

Peki yumurtlama dönemi belirtileri ne kadar sürer? Yumurtlama dönemi belirtileri genellikle 12 ila 14 gün arasındadır. Ancak farklı özelliklere göre kadından kadına ve hatta aydan aya değişebilir. Luteal faz sırasında ve dolayısıyla yumurtlamadan sonra yumurtalıkta folikülden (yani yumurtanın boş zarfından) kaynaklanan korpus luteum (foliküler faz) oluşur ve yumurtayı üretir.

Yumurtlama Dönemi Belirtileri Nelerdir?

Yumurtlama dönemi belirtileri durumunda ovulasyona genellikle bir dizi fizyolojik değişiklik ve bir kez meydana geldiğinde onu öngören veya eşlik eden fiziksel semptomlar eşlik eder. En belirgin ve genelleştirilmiş yumurtlama dönemi belirtileri arasında, serviksin mukusunun bileşimindeki bazal sıcaklıktaki bir değişiklik yer alabilir.

Genel olarak, yumurtlama dönemi belirtileri içerisinde bu semptomatolojik profillere ağrı veya özel rahatsızlık eşlik etmez. Ancak bazı kadınlarda yumurtlama anı, özellikle pelvik bölge düzeyinde ağrılı duyularla ilişkilidir. Bu yumurtlama dönemi belirtileri durumları, yumurtlama folikülünün açılmasına katılan ve oositin salınımına müdahale eden ve dolayısıyla yumurtlamayı ağrılı hale getiren rahim kasılmalarından sorumlu olabilen prostoglandinlerin etkisine bağlı olarak belirli patolojilerin yokluğunda da ortaya çıkabilir. Yumurtlama dönemi belirtileri ve bunlar da küçük kan kayıplarına yol açabilir.

Yumurtlama dönemi belirtileri ana sebepleri şunlardır:

Servikal mukustaki değişiklikler

Yumurtlama dönemi belirtileri arasında bir diğeri servikal mukusun değişmesi ile temsil edilir. İkincisi, rahim ağzının yağlanmasını kolaylaştırma ve rahim veya fallop tüpleri gibi organları bakteriyel enfeksiyonlardan koruma işlevine sahip bir maddedir. Ayrıca servikal mukus, kadın yumurtlarken döllenmeyi kolaylaştırır, tam olgunlaşmamış spermleri bloke eder ve vajinal ortamda olgun spermleri korur. 

Yumurtlama evresinden uzakta, mukus normalde yapışkan görünür veya bazı durumlarda yoktur; Öte yandan, yumurtlama dönemi belirtileri miktar ve kıvamda değişiklikler meydana gelmesiyle de bilinir. Bu, elastik bir konformasyon alır ve daha fazla akışkanlık ile donatılır. Bu dönemde mukus giderek daha alkali hale gelir ve vajinal ortamı spermatozoa için uygun hale getirmeye yardımcı olur. Gerçek yumurtlama döneminde, yumurtlama dönemi belirtileri mukus erkek seminal sıvının hayatta kalmasına olumlu katkıda bulunur. Bu aşamada spermatozoa, cinsel ilişkiden 72 saat sonra hayatta kalabilir ve sonuç olarak, yumurtlama dönemi belirtileri döneminde üreme olasılığında bir artış vardır.

Bazal sıcaklıktaki değişiklikler

Yumurtlama periyoduna uygun olarak meydana gelen bir başka fizyolojik değişiklik, bazal sıcaklığın değişimi ile ilgilidir. İkincisi, kaydedilebilen sıcaklıktır. Yumurtlama dönemi belirtileri arasındaki ateş, uyandıktan sonra ve herhangi bir aktiviteye başlamadan önce ölçülmelidir. Yumurtlamada bazal sıcaklık normalde bir derecenin onda birkaçı kadar artar ve yumurtlama dönemi belirtileri sonrası bile korpus luteumun dejenerasyonunun bir sonucu olarak menstrüel döngüye uygun olarak azalır. 

Yumurtlama dönemi belirtileri durumundaki artış, yumurtlamadan hemen sonra artış gösteren yumurtlama fenomeninden kısa bir süre önce ve sonra üretilen progesteron tarafından belirlenir. 

Rahim ağzı pozisyonundaki değişiklik

Yumurtlama dönemi belirtileri bu dönemde meydana gelen anatomik değişiklikleri de içerebilir. Bu değişikliklerden biri de rahim ağzının pozisyonundaki değişikliktir. Aslında, yumurtlama dönemi belirtileri için ikincisi biraz daha yükseğe hareket ederek pozisyon değiştirir ve daha fazla dilate olur.

Kasık lenf düğümlerinin modifikasyonu

Kasık bölgesinin lenfatik damarlarında meydana gelen değişiklikler de yumurtlama dönemi belirtileri arasında sayılabilir. Son istatistiklere göre, vakaların %70’inde yumurtlamadan birkaç gün önce inguinal lenf düğümlerinde bir genişleme vardır ve bu büyüme, yumurtlama dönemi belirtileri sona ermesini takip eden güne kadar devam eder.

Yumurtlama Dönemi Hamilelik Belirtileri 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, genellikle yumurtlama dönemi belirtileri semptomlarına ağrılı duyumlar eşlik etmez. Ancak bazı durumlarda yumurtalık folikülünün yırtılması ve yumurta hücresinin salınması lokal rahatsızlıklara ve rahatsızlığa neden olabilir. Bu gibi durumlarda hamilelik belirtileri ortaya çıkabilir.

Yumurtlama Dönemi Hamilelik Belirtileri

Bununla birlikte, bazı patolojilerin varlığı, yumurtlamaya önemli yoğunlukta ve yüksek sıklıkta ağrıların eşlik etmesine neden olabilir. Bu, özellikle kadın, endometriyumun (rahim boşluğunu kaplayan mukoza zarı) doğal olandan farklı bir yerde bulunmasıyla karakterize bir hastalık olan endometriozdan muzdaripse olur. Yumurtlama dönemi belirtileri sırasında ağrı varlığının belirlenmesine katkıda bulunabilecek başka bir patoloji de polikistik yumurtalık sendromudur.

Yumurtlama dönemi belirtileri arasında sayılan bu sorun endokrin sistemi etkiler ve sıvı kist birikimlerinin varlığı nedeniyle yumurtalıkların hacminde artışa neden olabilir. Ayrıca patoloji, adet ve yumurtlamada bir düzensizlik belirleyebilir, bu nedenle kadın kısırlığının ana nedenlerinden biri olarak kabul edilir.

Sadece LH hormonunu okuyan yumurtlama testleri, yumurtlama dönemi belirtileri öncesi hormon zirvesinin ortaya çıkmasıyla pozitifleşir. Ancak kadın zaten birkaç gündür doğurgandır. Aslında LH dalgalanmasından önce östrojen artar ve bu artış (yumurta beyazına benzer kıvamda olan) verimli servikal mukus üretimini belirler. Persona yumurtlama testleri veya Clearblue gibi çift hormon göstergeli yumurtlama dönemi belirtileri de bu östrojen dalgalanmasının meydana geldiği günleri belirler.

Servikal mukusun varlığı fertil döneme girdiğimizi anlamamıza yardımcı olabilirse, bazal sıcaklık yumurtladığımızı doğrular ve yumurtlama dönemi belirtileri arasındadır. Aslında, olgun folikül , oositi serbest bırakmak için patladıktan sonra, progesteron üreten korpus luteuma dönüştürülür.

Progesteron yumurtlama dönemi belirtileri arasında vücut ısısını arttırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle bazal sıcaklık (tamamen istirahatte uyandıktan sonra ölçülen) yumurtlamayı takip eden günden itibaren bir artışa uğrar. Yumurtlama dönemi belirtileri bazal sıcaklık tüm adet döngüsü için ölçülürse, sıcaklıktaki artış nedeniyle iki fazlı bir eğilim kaydedilir. yumurtlama. yumurtlama.

Yumurtlama Dönemi Belirtileri Mide Bulantısı 

Bir hamileliği planlamak için önemli göstergeler olarak da hareket edebilen yumurtlama dönemi belirtileri ile ilişkili en yaygın semptomları gösterdikten sonra, yumurtlamayı değiştirebilecek veya yokluğunu belirleyebilecek endokrin işlev bozukluklarının ne kadar önemli olabileceğini belirtmek gerekir. Genellikle bu problemler, FSH ve LH gibi hormonların üretiminin azalmasıyla belirlenir.

Bunların etkisiyle bazı bünyelerde yumurtlama dönemi belirtileri olarak mide bulantısı görünebilir. Bu bulantılar öncelikle kişide halsizlik ve ağrıyla birlikte oluşabilmektedir. Yumurtlama dönemi belirtileri tamamen hormonal olabildiği gibi psikolojik olarak da hissedilebilir.

Bazal sıcaklık için  yumurtlama dönemi belirtileri konusunda yapılanlara benzer düşünceler,  meme şişmesi, ani ruh hali değişiklikleri, mide bulantısı, baş ağrısı gibi duyumlar için geçerlidir. Bunlar yumurtlama dönemi belirtileri ile ilgili değildir ve yumurtlamada hissedilmez, ancak sonraki günlerde ortaya çıkabilir, her zaman tepki olarak ortaya çıkabilir.

Yazar Hakkında

2008 yılından bugüne kadar kadın ve bebek ağırlıklı yazılar yazan, birçok internet sitesinde yazıları yayınlanan, internet sevdalısı bir blogger.

Yorum Yap